Õevane murtudsüda Dicentra eximea.
Kaunis murtudsüda Dicentra formosa.

´Dark Queen´
´White Drop´
 
´Ivory Hearts´

Siit saad pealehele tagasi.