Jakob Böhme jumaliku märgi teooria.

Väga pika populaarsuse omandas müstikal rajanev teooria, et Jumal jättis taimi luues neile märgi, mida märgates saab mõista, milleks antud taime tuleb kasutada. Sellise teooria esitas Saksa panteistlik müstik ja filosoof Jakob Böhme (1575 - 1624) oma peateoses "De Signatura Rerum". Paraku oli väike Jakob käinud pisut koolis ja siis asus ta õppima kingsepaks. Selle ametiga toitiski ta ära oma naise ja 6 last.
Teooria Jumalikest märkidest tulnud talle nägemusena. Parimad ja tuntumad näited, mida siinkohal võiks esitada, on kopsurohi Pulmonaria ja sinilill Hepatica. Esimese looja jäätud märkideks olid hõbejad laigud rohelistel lehtedel. Need pidada 1:1 sarnanema kopsuplekkidega. Sinilille lehed, eriti talviselt pruunistununa, olevat aga koopia maksast. Sellisesse mõttekäiku usuti laialt ja kaua aega. Taimede nimedki pandi vastavad. Loomulikult raviti kopsurohuga kopsuhaigusi ja sinilillega maksahädasid.
Ta sattus oma paljusid valdkondi käsitlevate teooriatega küll vastuollu luteri kirikuga, aga tema dialektilistest väljaütlemistest - maailm, kui liikumine ja vastandite ühtsus; Jumal, kui põhjatu põhjus - võtsid shnitti Saksa valgustusfilosoofid Hegelini välja. Ka tolleaegne tuntud ravitseja Paracelsus ja teadusliku botaanika üks pioneeridest Culpepper pooldasid Böhme teooriat. Ütle siis veel, et iga kingsepp jäägu oma liistude juurde...

Praeguseks on skeptikud viinud läbi rohkelt tõsiteaduslikke uuringuid, mis paraku on enamasti selgelt näidanud, et "Jumaliku märgiga" taimed ei oma mingit mõõdetavat ravitoimet märgiga viidatava organi tohterdamisel.

Kopsurohuga on seotud ka üks väga südamlik legend. Neitsi Maarja kõndinud Jeruusalemma poole Jeesuslaps süles. Kui viimasel kõht tühjaks läks, siis sammunud Maarja teest pisut kõrvale ja asunud last rinnaga toitma. Seni, kuni laps isukalt piima imes, tulnud Maarjale nägemus. Selles näinud ta ette kogu Kristuse kannatuste rada ja lõppu ristil. Maarja ehmunud väga ja raputanud ennast, et nägemust hajutada. Rinnanibu tulnud lapsukese suust välja ja piim tilkunud ümbritsevate taimede lehtedele. Neitsi pisarad kukkunud aga õitele. Taimed olid muidugi kopsurohud, kelle lehed on "piimaplekkidega". Õiepungad on roosad sellepärast, et Maarja silmad olid ohtrast nutust punased. Avanenud õied on sinised seepärast, et Maarja loor oli sinine.
Inglise igapäevakeeles kutsutakse kopsurohtusid Virgin´s Milk Drops, Virgin´s Tears või Mary´s Tears tänapäevani.